Lång Erfarenhet

Zalez startades 1990 som ett handelsbolag och ombildades 2015 till ett aktiebolag. Vi har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och via rekommendation. 

Upptagningsområde i hela Stockholm

Zalez hjälper företag, fastighetsägare och förvaltare med upptagningsområde över hela Stor-Stockholm. Inget uppdrag är för litet eller stort för oss!

Certifierade

Zalez Fastighetsservice och Bemanning AB använder kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Företaget innehar erforderliga trygghetsförsäkringar, god ekonomi samt F-Skattsedel.

Vår vision

Vår vision är att bygga långsiktiga affärsrelationer. Detta åstadkommer vi genom att sätta våra kunder och vår personal i fokus. Genom nära kontakt och kännedom om kundens behov och individens styrkor skapas en god relation för alla parters långsiktiga utveckling.

Vi på Zalez vill alltid ha en öppen och tydlig kommunikation med dig som kund för att upprätthålla en god och långsiktig relation. 

Välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.